İbn Hazm’ın ‘el-Muhalla’sında Ele Aldığı Ebû Yûsuf’un Görüşlerinin Tahkiki PDF Oku

18.03.2024
36
İbn Hazm’ın ‘el-Muhalla’sında Ele Aldığı Ebû Yûsuf’un Görüşlerinin Tahkiki PDF Oku

İbn Hazm’ın ‘el-Muhalla’sında Ele Aldığı Ebû Yûsuf’un Görüşlerinin Tahkiki PDF oku, PDF kitap depomuzda, Ümmüebiha Sinoğlu tarafından kaleme alınan İbn Hazm’ın ‘el-Muhalla’sında Ele Aldığı Ebû Yûsuf’un Görüşlerinin Tahkiki isimli kitabı siz değerli okurlarımız için hazırladık. 9786256602618 dilinde ve Kitap Kağıdı ebatında basılan ayrıca  TÜRKÇE sayfadan oluşan İbn Hazm’ın ‘el-Muhalla’sında Ele Aldığı Ebû Yûsuf’un Görüşlerinin Tahkiki kitabı 202 olarak yayınlanmıştır.  İbn Hazm’ın ‘el-Muhalla’sında Ele Aldığı Ebû Yûsuf’un Görüşlerinin Tahkiki kitabını 18.03.2024 numarası ile orijinalliğini sorgulayabilirsiniz. İbn Hazm’ın ‘el-Muhalla’sında Ele Aldığı Ebû Yûsuf’un Görüşlerinin Tahkiki PDF Oku.

İbn Hazm’ın ‘el-Muhalla’sında Ele Aldığı Ebû Yûsuf’un Görüşlerinin Tahkiki PDF Oku

Zâhirî mezhebinin ileri gelen fakîhlerinden İbn Hazm ismiyle müsemma olmuş Ebû Muhammed Alî b. Ahmed b. Saîd b. Hazm el-Endelüsî el-Kurtubî, V/XI. yüzyılda Endülüs’te yaşamıştır. Fıkhî eserleri ile tanınan İbn Hazm bunun yanı sıra kelam, hadis, edebiyat, tarih, tıp, dil, mantık gibi alanlarda da mühim eserler telif etmiştir. Bu çalışmada İbn Hazm’ın el-Muhallâ bi’l-âsâr fî şerhi’l-Mücellâ bi’l-ihtisâr adlı eserinde, Hanefî mezhebinin ileri gelen fakîhlerinden ve ayrıca ilk “kâdılkudât” ünvanını alan Ebû Yûsuf Ya’kûb b. İbrâhîm b. Habîb b. Sa’d el-Kûfî’ye atfedilen görüşlerin tahkik edilmesi amaçlanarak hazırlanmıştır. On bir ciltlik el-Muhallâ adlı eserde Ebû Yûsuf’a atfedilen 185 görüş tespit edilmiş ve bu görüşler Hanefî mezhebine ait birincil kaynaklar üzerinden mukayese edilerek değerlendirilmiştir. Çalışmamız giriş ve üç bölümden buluşmaktedir. Giriş bölümünde araştırmanın konusu, önemi, amacı, metodu ve sınırlılıkları bulunmaktadır. Birinci bölümde İbn Hazm’ın yaşamı, ilmi şahsiyeti, eserleri kısaca aktarılmış olup el-Muhallâ adlı eser ayrı bir başlık altında ele alınmıştır. İkinci bölümde Ebû Yûsuf’un yaşamına, ilmi şahsiyetine ve eserlerine yer verilmiştir. Çalışmamızın üçüncü bölümünde ise İbn Hazm’ın el-Muhallâ adlı eserinin hepsinda Ebû Yûsuf’a atfedilmiş olan görüşler tahkik edilmiştir. Sonuç bölümünde ise tespit edilen hatalı görüş sayısı beyan edilmiş kısa bir kritiği yapılarak çalışma sonlandırılmıştır.
PDF Kitap indir
YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.