Coğrafya, Kültür ve Siyaset Millî Görüş Hareketi’nin Yurttaşlık ve Çokkültürcülük Politikası PDF Oku

25.03.2024
23
Coğrafya, Kültür ve Siyaset  Millî Görüş Hareketi’nin Yurttaşlık ve Çokkültürcülük Politikası PDF Oku

Coğrafya, Kültür ve Siyaset Millî Görüş Hareketi’nin Yurttaşlık ve Çokkültürcülük Politikası PDF oku, PDF kitap depomuzda, Dr. Mazlum Ar tarafından kaleme alınan Coğrafya, Kültür ve Siyaset Millî Görüş Hareketi’nin Yurttaşlık ve Çokkültürcülük Politikası isimli kitabı siz değerli okurlarımız için hazırladık. 9786253933302 dilinde ve Kitap Kağıdı ebatında basılan ayrıca  TÜRKÇE sayfadan oluşan Coğrafya, Kültür ve Siyaset Millî Görüş Hareketi’nin Yurttaşlık ve Çokkültürcülük Politikası kitabı 180 olarak yayınlanmıştır.  Coğrafya, Kültür ve Siyaset Millî Görüş Hareketi’nin Yurttaşlık ve Çokkültürcülük Politikası kitabını 25.03.2024 numarası ile orijinalliğini sorgulayabilirsiniz. Coğrafya, Kültür ve Siyaset Millî Görüş Hareketi’nin Yurttaşlık ve Çokkültürcülük Politikası PDF Oku.

Coğrafya, Kültür ve Siyaset Millî Görüş Hareketi’nin Yurttaşlık ve Çokkültürcülük Politikası PDF Oku

Aynı coğrafyayı paylaşarak yüzsenelerdır bir arada yaşayan kültürel değişikliklar, politik bir varlık olmanın gereği olarak uzlaşı coğrafyalarını inşa etmenin gayreti içinde olmuşlardır. Eşitlik, saygı ve hoşgörü temelinde bireysel ve toplumsal kültürel çeşitliliği muhafaza eden ve geleceğe aktaran uzlaşı coğrafyaları her türlü türdeş, özcü ve homojen egemen yapıyı sorunsallaştırmaktadır. Böylelikle coğrafi aidiyetin, belleğin ve bir yere ait olma dürtüsünün kültürel formunu kurgulayıp doğal coğrafi semiyoloji temelinde sürdürülmesine aracılık etmektedir. Lakin siyasal aktörlerin, mekânı ve onunla özdeşleşen din, mezhep, etnisite, gelenek ve görenek gibi her türlü beşerî çokkültürlü olguyu (özellikle ulus devlet süreciyle birlikte) ideolojisin(d)e gömülü failler olarak tanımlayarak yeniden tasarlamaya çalışması, coğrafyanın uzlaşı kültürünü ortadan kaldırmakta ve çatışmanın coğrafyalarını görülmektedirtmaktadır. Keza siyasal ideolojilerin çokkültürlü toplulukların eşit haysiyete dayalı yurttaşlık ve kültürel hak isteklerini görmezden gelerek saptamış oldukları subjektif kimlik tanımlamalarında yeniden konumlandırmaları da çatışma coğrafyalarını beslemektedir. Dahası coğrafi farklılığın ve bu farklılığa ait olan kültürel çeşitliliğin yok sayılarak mekâna dair söylemlerin geliştirilmesi ve böylece değişiklikların coğrafyalarına dair yeni mekânsal söylemlerin ortaya çıkması bireyi ve aidiyet duyduğu kültürel topluluğu kendiliğinden ve öznelliğinden soyutlamaktadır. Oysa mühim olan, postmodern dünyanın akışkan coğrafyasında çokkültürlü toplulukları ideolojik saiklere göre yeniden tanımlamaktan ziyade bir arada yaşamanın menbasına uygun olarak mekânsal, kültürel ve siyasal söylem/pratikleri hayata geçirmektir.
YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.